2021 Zhanzhi-konsernin vuotuinen johtamiskonferenssiraportti

Zhanzhi-konsernin vuotuinen yrityskokous vuonna 2021 pidettiin Sanjia Portissa, Pudongin uudella alueella, Shanghaissa, 25. – 28. Maaliskuuta. Kokoukseen osallistui 54 henkilöä, mukaan lukien konsernijohtajat, tytäryhtiöiden pääjohtajat ja pääkonttorin osastopäälliköt. Tämän kokouksen esityslistalla ovat vuoden 2020 liiketoimintatilannekatsaus ja vuoden 2021 työsuunnitelma, ryhmäkohta, jokaisen sivuliikkeen ja jokaisen jalostuslaitoksen työraportti, teollisuuden ja kaupan integraatiota käsittelevä seminaari, Feichangin johdon erityiskeskustelu, liike-elämän uudistamisen edistämiskeskustelu, teollisuuden toiminnan seminaarit ja muu sisältö. Kokouksen ilmapiiri oli hyvä ja sisältö yksityiskohtainen, mikä tarjosi kaikille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja saavuttaa tiettyjä voittoja.

 ZHANZHI 4.3

General Manager Sun Päätöspuhe

Vuoden 2021 Zhanzhi-konsernin vuotuinen liiketapaaminen on päättymässä. Olen erittäin tyytyväinen huomatessani, että kaikki ovat täynnä itseluottamusta ja taisteluhenkeä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Viime päivinä kaikkien ajattelu, näkemykset asioista ja näkymät ovat tulleet selkeämmiksi, syvemmiksi ja paremmiksi. Kaikissa innovaatioissa ja uudistuksissa on oltava kulttuurin perusta, ja vaikeuksiin on vaikea vastata niin, että sitä ei ole helppo jäljitellä eikä helppo ylittää. Yrityksen on noudatettava palvelustrategian linjaa, sillä on oltava palvelukyky, sen on keskityttävä ja oltava ammattimainen jatkaakseen kehitystään. Johtaminen on taktiikka, joka vaatii toimenpiteitä ja tarttumispolkuja. Tehtävän ja oikeiden arvojen perusteella avaamme uuden polun. Niin kauan kuin yritys on olemassa, uudistus on olemassa, ja niin kauan kuin yleinen suunta on selvä, uudistus tuo mukanaan laadullisia muutoksia. Avaa yrityksen pitkän aikavälin kehitysreitti, älä unohda alkuperäistä aikomusta, ymmärrä suorituksen tunne, toteuta tavoite ja toteuta yrityksen yhteinen kehitys. Noudata uudistusta, suunnittele, investoi, jatka ja siirry eteenpäin horjumattomasti!

Kokouksen aikana kaikki osallistujat tulivat Pudongin ensimmäiseen maaseutupuistoon ja osallistuivat 6 kilometrin retkelle ohittamalla suuria viljelymaita sekä erilaisia ​​kukkia ja kasveja. Jokainen palasi luonnon syleilyyn, käveli, puhui ja sai mielialan. Ääretön rentoutuminen.

 ZHANZHI 4.3.3 ZHANZHI 4.3.4

Kokouksen kautta kaikkien vakaumukset olivat vakaampia, suunta selvempi ja innostus lisääntyi. Teimme kovasti töitä kokouksen vaatimusten mukaisesti varmistaaksemme työtehtävien suorittamisen läpi vuoden ja työtavoitteiden toteutumisen.

ZHANZHI 4.3.2


Lähetysaika: 10.4.-2021